Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Julian Opie
id: ent_julianopie