Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Katsutoshi Mori (Kamori)
id: ent_katsutomorikamori
Nome para visualização
Katsutoshi Mori (Kamori)
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto