Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Kikuji Shimoda
id: ent_kikujishimoda
Nome para visualização
Kikuji Shimoda
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto