Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Kikuji Yamashita
id: ent_kikujiyamashita
Nome para visualização
Kikuji Yamashita
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto