Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Kiyokata Kaburaki
id: ent_kiyokatakaburaki
Nome para visualização
Kiyokata Kaburaki
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto