Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Kiyonori Kikutake
id: ent_kiyonorikikutake
Nome para visualização
Kiyonori Kikutake
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto