Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Kiyoshi Koishi
id: ent_kiyoshikoishi
Nome para visualização
Kiyoshi Koishi
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto