Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Kiyoshi Nakajima
id: ent_kiyoshinakajima
Nome para visualização
Kiyoshi Nakajima
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto