Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Kiyoshi Yamamoto
id: ent_kiyoshiyamamoto
Nome para visualização
Kiyoshi Yamamoto
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto