Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Kokei Kobayashi
id: ent_kokeikobayashi