Arquivo Bienal Banco de Dados
Instituição Kokusai Bunka Shinkokai
id: ent_kokusaibunkashinkok