Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Kumi Yamashita
id: ent_kumiyamashita
Nome para visualização
Kumi Yamashita
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto