Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Luiz Minoru Yoshino
id: ent_luizminoruyoshino
Nome para visualização
Luiz Minoru Yoshino
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto