Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Masatoshi Murakawa
id: ent_masatoshimurakawa
Nome para visualização
Masatoshi Murakawa
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto