Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Michiyo Kiriyama
id: ent_michiyokiriyama
Nome para visualização
Michiyo Kiriyama
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto