Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Miyagawa Keiichi
id: ent_miyagawakeiichi
Nome para visualização
Miyagawa Keiichi
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto