Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Shinkichi Tajiri
id: ent_shinkichitajiri