Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Shokichi Takaki
id: ent_shokichitakaki