Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Shusaku Arakawa
id: ent_shusakuarakawa