Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Tomohiro Akagawa (Yonakani)
id: ent_tomohirakagawayonak
Nome para visualização
Tomohiro Akagawa (Yonakani)
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto