Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Tsughouharu Foujita
id: ent_tsughouharufoujita