Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Tsugumasa Nojiri
id: ent_tsugumasanojiri
Nome para visualização
Tsugumasa Nojiri
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto