Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Tsuyoshi Takagawa
id: ent_tsuyoshitakagawa
Nome para visualização
Tsuyoshi Takagawa
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto