Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Hisakatsu Hijikata
id: ent_hisakatsuhijikata
Nome para visualização
Hisakatsu Hijikata
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto