Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Yasumichi Nakagawa
id: ent_yasumichinakagawa
Nome para visualização
Yasumichi Nakagawa
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto