Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Yoshifumi Hasegawa
id: ent_yoshifumihasegawa
Nome para visualização
Yoshifumi Hasegawa
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto