Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Yoshiharu Tsukamoto
id: ent_yoshiharutsukamoto
Nome para visualização
Yoshiharu Tsukamoto
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto