Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Yoshitake Kobayashi
id: ent_yoshitakekobayashi
Nome para visualização
Yoshitake Kobayashi
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto