Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Yuken Teruya
id: ent_yukenteruya
Nome para visualização
Yuken Teruya
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto