Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Yukio Nakagawa
id: ent_yukionakagawa
Nome para visualização
Yukio Nakagawa
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto