Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Yoshihiro Hashimoto
id: ent_yoshihirohashimoto
Nome para visualização
Yoshihiro Hashimoto
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto