Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Akinori Matsumoto
id: ent_akinorimatsumoto
Nome para visualização
Akinori Matsumoto
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto