Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Fumiko Yoshikawa
id: ent_fumikoyoshikawa
Nome para visualização
Fumiko Yoshikawa
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto