Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Futoshi Yoshizawa
id: ent_futoshiyoshizawa
Nome para visualização
Futoshi Yoshizawa
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto