Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Katsumi Yamazaki
id: ent_katsumiyamazaki
Nome para visualização
Katsumi Yamazaki
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto