Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Kazuo Shiraga
id: ent_kazuoshiraga