Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Keiichiro Asakawa
id: ent_keiichiroasakawa
Nome para visualização
Keiichiro Asakawa
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto