Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Kousaku Fujikawa
id: ent_kousakufujikawa
Nome para visualização
Kousaku Fujikawa
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto