Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Masataka Kurashina
id: ent_masatakakurashina
Nome para visualização
Masataka Kurashina
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto