Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Shozo Shimamoto
id: ent_shozoshimamoto