Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Takashi Kuribayashi
id: ent_takashikuribayashi
Nome para visualização
Takashi Kuribayashi
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto