Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Takashi Murakami
id: ent_takashimurakami