Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Tatsuyuki Shimizu
id: ent_tatsuyukishimizu
Nome para visualização
Tatsuyuki Shimizu
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto