Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Toshiyuki Hasegawa
id: ent_toshiyukihasegawa
Nome para visualização
Toshiyuki Hasegawa
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto