Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Tsuguji Fujita (Tsuguharu / Léonard Foujita)
id: ent_tsufujtsleofou
Nome para visualização
Tsuguji Fujita (Tsuguharu / Léonard Foujita)
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto