Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Yoshinori Niwa
id: ent_yoshinoriniwa
Nome para visualização
Yoshinori Niwa
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto