Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Yukio Fukazawa
id: ent_yukiofukazawa
Nome para visualização
Yukio Fukazawa
Categoria da entidade
Artista / Arquiteto