Arquivo Bienal Banco de Dados
Pessoa Daido Moriyama
id: ent_daidomoriyama